آدرس : قم، بلوار الغدیر، کوچه 8، مجتمع آموزشی تربیتی هدایت
تلفن : 32603112
آدرس رايانامه : mojtaba aramideh gmail com